Αγγελος Δόξας Ανεξάρτητος Τύπος 10-2-1961

Πέντε εκθέσεις

(Παχατουρίδης-Ρωμανίδης-Σαραφιανός-Χατζηνικολή-Παπαδογιάννη)

Η Μαρία Χατζηνικολή εκθέτει επίσης στην αίθουσα των "Νέων Μορφών" μια σειρά από καλλιτεχνικές δημιουργίες της κεραμεικής: Πλάκες, λάμπες, λαμποστάτες, λαγήνια, τασάκια και άλλα διακοσμητικά αντικείμενα πολλαπλών χρήσεων. Είναι μια έξοχη εργασία ανωτέρας ποιότητος, που διακρίνονται τόσο για την πρωτοτυπία της συλλήψεώς της, όσο και για την αισθητική της εξελεύσεώς της σαν φόρμα, σαν χρωματική σύνθεση και σαν τεχνική. Ξεχωρίζω ιδιαίτερα τους αριθμούς 1-4 (κεραμεική πλάκα), 10-13 (φόρμα), 18-19 (λάμπα), 21, 23, 47 κλπ.