Μαρίνος Καλλιγάς Το Βήμα 4-3-1961

Από τις Εκθέσεις

Στις "Νέες Μορφές" η Μαρία Χατζηνικολή εκθέτει την δημιουργική της παραγωγή στην κεραμεική, που περιλαμβάνει, εκτός από τις πλάκες και φόρμες, διάφορα άλλα διακοσμητικά θέματα. Η καλλιτέχνις εκφράζει τη δημιουργική της ικανότητα με συνέπεια, πλουτίζοντας με πρωτοτυπία το υλικό που διαθέτει. Οι αποχρώσεις και οι ποικιλίες της επιφάνειας δημιουργούν ένα ευχάριστο για το μάτι του θεατή πεδίο, όπου το μάτι του ικανοποιείται με τις εναλλαγές των χρωμάτων, σχημάτων και υλικού, χωρίς νάναι αναγκασμένο ν' αναζητήση βαθυστόχαστα νοήματα με δυσνόητες εκφράσεις, Οι "φόρμες" της Χατζηνικολή παρουσιάζουν μια αρμονία, με τις γραμμές που σχηματίζουν τα κενά και τα πλήρη. Έτσι ανταποκρίνονται με απόλυτη συνέπεια στον διακοσμητικό τους προορισμό. Πρέπει να τονιστή ότι η λέξη "διακοσμητική" έχει εδώ την αρχική της σημασία, δηλαδή τα έργα της έκθεσης αυτής "κοσμούν", ώστε κάνουν πολυτιμότερο τον χώρο και την επιφάνεια που πρόκειται να τα δεχθή, Μ' αυτόν τον τρόπο καλύπτουν μια αισθητική ανάγκη του ανθρώπου, πηγαία, σταθερή. Δεν εκδηλώνουν ίσως την πρόθεση να φέρουν καινούρια πνευματικά μηνύματα, αλλ' επειδή βγαίνουν από την καλλιτεχνικη πορεία της εποχής μας, είναι ευχάριστα και ικανοποιούν τον θεατή και έχουν προπάντων ειλικρίνεια