'Ολες οι νέες τάσεις από 21 κεραμίστες. Ελευθεροτυπία 24/5/1989